Thành phần, tính vị - quy kinh của Bạch Chỉ

Đăng bởi CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH THÔNG vào lúc 07/08/2018

4. Thành phần:

 + Trong Bạch chỉ chứa tinh dầu và các dẫn chất Curamin là: Byak-Angelicin, Byak Angelicol, Oxypeucedanin, Imperatorin, Isoimperatorin, Phelloterin, Xanthotoxin, Anhydro Byakangelicin (Iso Byakangelicol), Neobyak Angelicol. Ngoài ra còn có Marmezin và Scopetin (Tài Nguyên Cây Thuốc Việt Nam). 

 + Byak-Angelicin, Byak Angelicol, Oxypeucedanin, Imperatorin, Isoimperatorin, Phelloterin, Angelic Acid, Angelicotoxin, Xanthotoxin, Marmesin, Scopolotin, Isobyakangelicol, Neobyakangelicol (Trung Dược Học). 

 + Isoimperatorin, Alloisoimperatorin, Alloimperatorin, Oxypeucedanin, Oxypeucedanin hydrate, Byakangelicin, Byakangelicol, Neobyakangelicol, Phellopterin, Xanthotoxol, Bergapten, 5-Methoxyl-8-Hydroxypsoralen, Cnidilin, Pabulenol (Okuyama T. Chem Pharm Bull, 1990, 38 (4): 1084).

+ Sitosterol, Palmitic acid (Đái Phu Tiến, Hóa Tây Dược Học Tạp Chí 1990, 38 (4): 1084)

5. Tính vị- quy kinh:

Tính vị:

 + Vị cay, hơi ngọt, tính ấm (Trấn Nam Bản Thảo).

 + Vị cay, mùi hôi, hơi có độc (Dược Vật Đồ Khảo).

Quy kinh :

 + Vào kinh Vị, Đại trường, Phế (Trân Châu Nang).

 + Vào kinh Phế, Tỳ , Vị (Lôi Công Bào Chích Luận).

 + Vào kinh Can, Vị, Đại trường (Bản Thảo Kinh Giải).