Thành phần, tính vị , quy kinh ,của Câu Đằng

Thành phần, tính vị , quy kinh ,của Câu Đằng

Trang chủ Mô Tả Chi Tiết Câu Đằng Thành phần, tính vị, quy kinh của Câu Đằng

4. Thành phần:

+ Thân và rễ chứa 0,041% alcaloid, trong đó hoạt chất chính là Rhynchophyllin chiếm 28,9%. Còn có các chất alcaloid khác như isorhynchophyllin, corynoxein, isocorynoxcin và một ít corynanthein, dihydrocorynanthein, hirsutin và hirsutein.

5. Tính vị- quy kinh:

Tính vị: Vị ngọt, tính hơi hàn.

Quy Kinh: Vào 3 kinh can, tâm, tâm bào lạc.