Thành phần, tính vị, quy kinh của Câu Đằng

Đăng bởi CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH THÔNG vào lúc 07/08/2018

4. Thành phần:

+ Thân và rễ chứa 0,041% alcaloid, trong đó hoạt chất chính là Rhynchophyllin chiếm 28,9%. Còn có các chất alcaloid khác như isorhynchophyllin, corynoxein, isocorynoxcin và một ít corynanthein, dihydrocorynanthein, hirsutin và hirsutein.

5. Tính vị- quy kinh:

Tính vị: Vị ngọt, tính hơi hàn.

Quy Kinh: Vào 3 kinh can, tâm, tâm bào lạc.