Mô Tả Chi Tiết Các Dược Liệu

Đăng bởi CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH THÔNG vào lúc 08/08/2018

+ Kích chuột vào dòng chữ màu đỏ để xem mô tả chi tiết.

1. Mô tả chi tiết: Ba Kích

2. Mô tả chi tiết: Bá Tử Nhân

3. Mô tả chi tiết: Bạch Chỉ

4. Mô tả chi tiết: Bạch Linh

5. Mô tả chi tiết: Bạch Thược

6. Mô tả chi tiết: Bạch Truật

7. Mô tả chi tiết: Bán Chi Liên

8. Mô tả chi tiết: Cát Cánh

9. Mô tả chi tiết: Câu Đằng

10. Mô tả chi tiết: Câu Kỷ Tử