T08

07

Đơn thuốc kinh nghiệm của Bạch Linh

8. Một số cách dùng thông dụng: + Lợi tiểu tiêu phù: Ngũ linh tán (Thương hàn luận): Bạch linh, Bạch truật, Trư linh đều 10g, Trạch tả 12...