Thành phần, tính vị, quy kinh của Bạch Linh

Đăng bởi CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH THÔNG vào lúc 07/08/2018

4. Thành phần: Đường (trong đó có pachymose là đường đặc hiệu), chất khoáng, các hợp chất triterpenoid.

5. Tính vị - quy kinh:

Tính vị: Vị nhạt tính bình 

Quy kinh: Vào kinh Tâm, Tỳ, Thận.