T08

07

Đơn thuốc kinh nghiệm của Cát Cánh

8. Một số cách dùng thông dụng: + Trị họng sưng đau: Cát cánh 8g, Cam thảo 4g. Sắc hoặc tán bột uống (Cát Cánh Thang – Thương Hàn Lu...

T08

07

Thu hái, bào chế, bảo quản Cát Cánh

2. Thu hái - sơ chế: + Vào mùa đông khi cây tàn lụi hay sau khi thu quả để làm giống thì chọn ngày nắng ráo, dùng cuốc đào lấy rễ củ, sau...