T08

07

Đơn thuốc kinh nghiệm của Bạch Chỉ

6. Tác dụng - chủ trị: Tác dụng dược lý: + Tác dụng kháng khuẩn: Trong thí nghiệm, Bạch chỉ có tác dụng kháng khuẩn đối với các loại Shig...