Thành phần, tính vị - quy kinh của Ba Kích

Đăng bởi CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH THÔNG vào lúc 06/08/2018

4. Thành phần: 

+ Qua nhiều nghiên cứu khoa học cho biết, các thành phần khoa học có chứa trong ba kích như các chất vô cơ (Na, K, Cu,…), tinh bột, vitamin C, axit hữu cơ, iridoid glucoside, anthraglucosid.

5. Tính vị - quy kinh:

Tính vị: Vị cay, ngọt, tính hơi ấm (Trung Dược Học).

Quy kinh:

+Vào kinh Tỳ và Thận (Lôi Công Bào chế Dược Tính Giải).

+Vào kinh Tâm và Thận (Bản Thảo Tân Biên).

+Vào kinh túc quyết âm Can và túc dương minh Vị (Bản Thảo Kinh Giải).

+Vào kinh Thận (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển).

+Vào kinh Can và Thận (Trung Dược Đại Từ Điển).

+Vào kinh Thận và Can (Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc Dược Điển).

Tags : bai thuoc ba kich bài thuốc ba kích ba kich ba kích cây thuốc ba kích don thuoc kinh nghiem dung voi ba kichba mô tả dược liệu đơn thuốc kinh nghiệm dụng với BA kích
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: