T08

06

Kiêng kỵ, lưu ý khi dùng Ba kích.

7. Kiêng kỵ: + Những người bệnh tướng hỏa quá thịnh, âm hư hỏa vượng, đại tiện bón, tiểu đỏ, miệng đắng, mắt mờ, mắt đau, bứt rứt, khát n...

T08

06

Đơn thuốc kinh nghiệm của Ba kích

8. Một số cách dùng thông dụng: 1. Tráng dương và tăng cường sinh lực phái mạnh:  - Trong tất cả các công dụng của rượu ba kíc...