T08

06

Kiêng kỵ, lưu ý khi dùng Ba kích.

7. Kiêng kỵ: + Những người bệnh tướng hỏa quá thịnh, âm hư hỏa vượng, đại tiện bón, tiểu đỏ, miệng đắng, mắt mờ, mắt đau,...