T08

07

Thu hái, bào chế, bảo quản Câu Đằng

2. Thu hái - sơ chế: + Lấy các dây Câu đằng bánh tẻ, chặt lấy các đoạn có móc câu theo kích thước quy định, đem phơi nắng hoặc sấy ở 50 –...