Thành phần, tính vị, quy kinh của Bán Chi Liên

Đăng bởi CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH THÔNG vào lúc 07/08/2018

4. Thành phần: Chứa scutellarin, scutellarein, carthamidin, isocarthamidin. Ngoài ra còn có alcaloid, hợp chất phenol, sterol, tanin.

5. Tính vị - quy kinh:

Tính vị: Vị cay, hơi đắng, ngọt, tính bình hơi mát, không độc.

Quy kinh: Vào kinh phế, can, thận.